Intervisie

 

Tijdens een Intervisie bijeenkomst kan een groep medewerkers, zelfstandigen, docenten of een andere groep mensen aan de hand van inbreng van één van de deelnemers met en van elkaar leren. In een veilige omgeving wordt een ingebrachte casus met elkaar besproken aan de hand van verschillende werkvormen. De groep helpt de inbrenger om een antwoord te vinden op de vraag of het probleem. 

Tijdens de bijeenkomsten luisteren de deelnemers naar elkaar, delen ze ervaringen met elkaar, helpen ze elkaar en geven en ontvangen ze feedback. Er wordt geleerd aan ervaringen. Het doel van Intervisie is verbetering van het professionele functioneren. Om deel te kunnen nemen aan de Intervisie is recente werkervaring en reflecterend vermogen noodzakelijk. De groep wordt begeleid door een intervisie begeleider.

 

Thema's die aan bod kunnen komen 

 

- Werkdruk,

- Het aangeven van grenzen

- Omgaan met emoties

- Feedback ontvangen en geven

- Casussen tijdens het werk die grote impact hebben

- Positionering etc.

 

 

Mijn rol als Intervisie begeleider

 

Om een veilige sfeer te creëren is het belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken. Niet alleen afspraken over frequentie en duur maar vooral over hoe we tijdens de bijeenkomsten met elkaar omgaan. We stellen met elkaar een contract op waarin de gemaakte afspraken zijn opgenomen.

Daarna gaan we met elkaar aan de slag.

Als begeleider begeleid en bewaak ik het proces. Daarnaast spiegel ik, confronteer ik waar nodig en stel ik prikkelende vragen.

Tijdens de Intervisie bijeenkomsten maken we gebruik van afwisselende werkvormen (Intervisie modellen).

 

Kennismakingsgesprek

 

Aan een Intervisie traject gaat altijd een vrijblijvend (gratis) kennismakingsgesprek vooraf. Tijdens dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen en er achter te komen of mijn werkwijze aansluit bij de vraag van de groep en/of de organisatie.