Aanbod voor bedrijven:


 Uitvoering van outplacement trajecten

     •  Voorlichting geven aan medewerkers m.b.t. trajecten

     •  Het voeren van oriënterende gesprekken en intake gesprekken

     •  Voeren van loopbaangesprekken met medewerkers

     •  Verzorgen van verschillende trainingen en workshops

     •  Verzorgen van TSI gedragsanalyses voor medewerkers

 

Transitietraining

Verandering zoals bijvoorbeeld verlies van baan kan emotie met zich mee brengen. Zolang deze emotie geen aandacht krijgt zal een medewerker moeilijk open staan voor een nieuwe baan.

Tijdens de transitietraining wordt stilgestaan bij de gevolgen van verandering en geleerd hoe hier mee om te gaan. Deze training wordt individueel gevolgd.

 

Heroriëntatietraining

Soms is verlies van baan het moment om te onderzoeken of iemand nog wel het werk doet dat bij hem/haar past. Of is dit het moment om een eigen bedrijf te starten.

Tijdens de heroriëntatie training wordt in kaart gebracht wat de kwaliteiten/talenten en drijfveren zijn en wat het sollicitatieprofiel is. Deze training kan zowel individueel als in een groep (bij voldoende deelneming) worden gevolgd.

  

Sollicitatietraining

Tijdens deze training wordt een medewerker volledig voorbereid op sollicitatie activiteiten. Er word aandacht besteed aan het opstellen van CV en brief, vacature analyse, voorbereiden op gesprekken, het voeren van oriënterende- en netwerkgesprekken, houding en kleding etc. Tevens kan geoefend worden met video solliciteren. Deze training kan zowel individueel als in een groep (bij voldoende deelneming) worden gevolgd.

 

Jobhunt.

Indien gewenst ga ik met en/of voor uw medewerker op zoek naar passende vacatures. Hierbij gaat het niet alleen om de zichtbare vacatures die op sites te vinden zijn maar voornamelijk om de onzichtbare vacatures vanuit mijn netwerk.

 

TSI gedragsanalyse

Door de TSI gedragsanalyse in te zetten kan uw medewerker zijn/haar gedragsstijl, de manier van doen meten. Vier factoren worden gemeten:

     •  Hoe reageert iemand op problemen en uitdagingen

     •  Hoe overtuigt iemand anderen van zijn/haar mening of zienswijze

     •  Hoe reageert iemand op het tempo van de omgeving en op veranderingen in die omgeving

     •  Hoe reageert iemand op regels en procedures die opgesteld zijn door anderen.

      •  De medewerker vult een vragenlijst in en ontvangt een uitgebreid verslag (rapport) dat met hem/haar individueel wordt besproken. Dit instrument kan iemand helpen om te onderzoeken of de baan/het werk goed bij hem/haar past.