Supervisie


 

Merk je als professional dat je tegen bepaalde dingen in het werk blijft aanlopen? Heb heb je de behoefte om als professional te groeien en ben je bereid om jouw professionele handelen onder de loep te nemen? Supervisie kan hierbij goed ondersteunen.

 

 Bij welke onderwerpen en vraagstukken kan ik je o.a. als supervisor helpen:

 

     -       Perfectionisme: het is nooit goed genoeg;

-       Ik leg de lat te hoog, voor mij zelf maar ook voor de ander;

-       Soms ervaar ik gevoelens van schaamte;

-       Ik ben te streng voor mijzelf;

-       Het lukt me niet om me kwetsbaar op te stellen;

-       Ik voel me minderwaardig ten opzichte van mijn collega’s;

-       Vaak kom ik in conflictsituaties;

-       Ik voel me niet stevig in mijn functie;

-       Ik ben onzeker;

-       Zelfwaardering, eigenwaarde, zelfvertrouwen;

-       Positionering;

-       Ik voel mij ongelukkig in mijn professionele rol;

-       Ik voel me niet serieus genomen;

-       Ik kom niet vooruit in mijn ontwikkeling;

-       Omgaan met spanning en stress.

 

 

Wat gaan we doen tijdens supervisie

 

‘Een wijze nodigt je niet uit het huis van zijn wijsheid binnen te treden maar leidt je naar de drempel van je eigen geest”.

Gahlil Gibran

 

Precies zoals hierboven heb ik mijn eigen supervisie mogen beleven. In mijn zoektocht hielp mijn (leer)supervisor mij om de sleutels te vinden maar ik moest zelf op onderzoek uit en zelf de sleutel in het slot omdraaien. Ik gun je dit eigen proces!        

Tijdens de supervisie begeleid ik je op het gebied van jouw professioneel handelen. Zowel persoonlijke - als professionele ontwikkeling zijn onderwerp van onze gesprekken. We doen dit aan de hand van persoonlijke ervaringen uit het werk. Om inzicht te krijgen in eigen handelen gaan we ook op zoek naar parallel processen in verschillende contexten.

 

Van een professional in een mensgericht beroep wordt gevraagd om een adequate beroepshouding. Hierin kunnen eigen gevoelens, emoties en eventuele blokkades een rol spelen. Dit kan je professionele handelen in de weg zitten.

Samen gaan we verkennen waar je tegenaan loopt als professional, wat jouw thema’s zijn, waar ze vandaan komen en wat de betekenis van belangrijke ervaringen voor je zijn in het professioneel handelen (in het hier en nu). Je neemt je zelf als het ware mee als instrument in het leren.

 

Ik ken jouw antwoorden niet en ga er niet actief naar opzoek. Wel ga ik je helpen jouw vraagstukken te onderzoeken en te komen tot bewust zijn en inzichten.

 

Mijn werkwijze als Supervisor

 

Veiligheid staat voorop tijdens onze gesprekken. Informatie zal tijdens Supervisie alleen gedeeld kunnen worden met de ander wanneer het vertrouwen in de ander er is en dat er zorgvuldig met de informatie wordt omgegaan.

Ik geloof in de kracht van kwetsbaarheid. Jezelf kwetsbaar opstellen vraagt om een vertrouwelijke omgeving (geheimhouding).

Als supervisor zal ik je op een warme, oprechte en geïnteresseerde manier steeds uitnodigen om te onderzoeken waarom je handelt zoals je handelt. Hierin streef ik ernaar om zonder oordeel naar je te luisteren en met je te praten.

Tijdens de bijeenkomsten krijg je de gelegenheid om te oefenen. En.. we hebben geen haast!

 

Reflecteren op eigen handelen is een manier om te komen tot bewustzijn, met behulp van verschillende reflectie methoden kun je terugkijken op werkervaringen, onderzoek je wat er niet / of juist wel goed verliep, bedenk je alternatieve handelswijzen en ga je oefenen in het werkveld. Daarmee ontstaat een nieuwe manier van handelen. Na elk gesprek ontvang ik een reflectieverslag van de bijeenkomst waarin ik jouw ervaringen en evt. nieuwe inzichten kan lezen. Het verslag is samen met een inbreng de input voor het volgend gesprek.

 

Mijn functie als supervisor vraagt van mij om goed in contact te zijn met mijzelf in contact met de ander. Ik moet mijzelf kunnen begrijpen om de ander te kunnen begrijpen. Om kwetsbaar opstellen van de ander te vragen moet ik mij zelf kwetsbaar op durven en kunnen stellen. Alleen dan kan ik begrijpen wat de ander doormaakt.

 

Als supervisor streef ik ernaar compassie voor de ander te hebben maar om dit te kunnen voelen heb ik ook compassie voor mij zelf nodig. Want is het niet zo dat als ik mij zelf om iets veroordeel dat ik daarmee de ander eigenlijk ook veroordeel?

Mijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling neem ik dan ook mee in de begeleiding. Hierbij ga ik uit van “de kracht van zacht”.

 

Supervisie kan zowel individueel als in een kleine groep (maximaal 3 personen) plaatsvinden.

 

 

Kennismakingsgesprek

 

Aan een supervisie traject gaat altijd een vrijblijvend (gratis) kennismakingsgesprek vooraf. Tijdens dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen en er achter te komen of supervisie iets voor je is en of mijn werkwijze bij je past.