Over Ingrid Niemeijer


In de afgelopen 20 jaren heb ik mij het coachen eigengemaakt. Door oprecht te luisteren, de juiste vragen

te stellen, mensen te spiegelen en te confronteren ben ik

in staat om iemand de nodige stappen te laten zetten in haar of  zijn ontwikkeling, zowel persoonlijk- als werk gerelateerd.

Ik ben geboeid door wat mensen beweegt of dat wat iemand juist belemmert om te bewegen. Meedenken, inleven, een vertrouwde en veilige omgeving bieden zijn belangrijke aspecten in mijn manier van werken. Respect hebben voor elkaar en niet oordelen zijn voor mij essentieel. In mijn werk neem ik een flinke dosis levenservaring mee. Zowel mijn persoonlijke proces als mijn werkervaring hebben mij gevormd tot wie ik nu ben. Dit maakt mij in staat om situaties snel en goed in te kunnen schatten, een juiste probleemanalyse te maken en te komen met iemand tot een constructief plan van aanpak.

Tijdens mijn coachgesprekken zal ik voortdurend stimuleren dat mijn klant verantwoordelijkheid neemt voor haar/ zijn proces. Het heft in eigen handen nemen is één van de succes factoren voor het behalen van persoonlijke doelstellingen.

Ik ben een dienstverlener en geen hulpverlener. Zodra de hulpvraag mijn vakgebied overschrijdt zal ik, indien gewenst doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie.

Werken met aandacht voor mijn klanten, dat is waar ik naar streef. Ik ben er van overtuigd dat alle antwoorden in ieder mens zelf zitten. Graag help ik erbij om die antwoorden te vinden.  


Opleiding

Behalve een HBO diploma Personeel en Arbeid beschik ik over een diploma Coaching en Counseling en een diploma voor de opleiding Life Coaching.

Daarnaast ben ik gecertificeerd om TSI gedragsanalyses af te nemen en te bespreken. Tijdens mijn werkzaamheden heb ik verschillende werk gerelateerde cursussen gevolgd.

 


Werkervaring

Gedurende de afgelopen 20 jaren heb ik veel ervaring opgedaan als loopbaan adviseur, coach en trainer. Voor veel verschillende grote en kleinere bedrijven in allerlei sectoren (zakelijke dienstverlening en non-profit) heb ik outplacement- en re-integratie trajecten gedaan.

Zowel het projectleiderschap als de uitvoering van de trajecten behoorde tot mijn taken. Daarnaast heb ik bij verschillende grote organisaties “in house” gewerkt als loopbaanadviseur, coach en trainer.

Ik heb transitie- heroriëntatie- en sollicitatie-trainingen verzorgd en groepsbijeenkomsten op het gebied van mobiliteit geleid. Ook met het afnemen van TSI gedragsanalyses heb ik veel ervaring. Bijscholing vind ik belangrijk evenals feeling hebben met het werkveld. Om die reden volg ik regelmatig een vak gerelateerde opleiding, cursus of workshop en onderhoud ik mijn netwerkcontacten.

Kenmerkend in mijn manier van werken is de combinatie van zakelijk en mensgericht.

Mijn trajecten zijn laagdrempelig, op maat gemaakt en duren niet langer dan nodig is.